آفرینش هستی

آشنائی با مهندسی خلقت

به بزرگترین شبکه وبلاگنویسی جهان خوش آمدید

The biggest network on blogging in the world

پایگاه جامع آشنائی باقران کریم علوم اسلامی واینترنت

پروژه نماد سازی از حضرت صاحب ویاران ایشان در دنیای مجازی

سایت کتاب هدایت درمرکز دایره و313وبلاگ درپیرامون آن بعنوان نمادی ازآن حضرت و  یاران  ایشان در حکومت جهانی

 http://behabadi.ir

 http://behabady.ir

امتیاز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6
+ نوشته شده در 1 فروردين 1397ساعت 17:9 توسط محمدعلی به ابادی | تعداد بازديد : 2264 | |

عالم ناسوت

بنام خدا

عالم ناسوت یا جهان تجسم مرحله ای ازآفرینش است که اشیاءترسیم شده درعالم ملکوت درقالب ماده متولد میگردد بعبارت دیگر ماده همان مصالح همه بناهائی است که قرار است توسط فرشتگان آفرینش خلق وتوسط فرشتگان پرورش رشد نمایند جهان ناسوت یا ماده خود بر4 گونه است. عالم ذر عالم دنیا عالم برزخ وعالم آخرت

در عالم ذر هسته اولیه هرموجود پدیدار میگردد یا بصورت اتم ویا ملکول  

درجهان دنیا یعنی همین مکانیکه بنده وشما هستیم پرورش مییابیم ازنقطه آغازین تالحظه مرگ

درجهان برزخ که مرحله سوم هرموجودیست مرگ موجود فرامیرسد وجسمش دردنیا میماند وروحش درقالبی دیگر به برزخ میرود

وبالاخره درزمان موعود همین موجود با جسم دنیائیش وارد عالم آخرت میشود وبحسابش رسیدگی میگردد تا اینکه درپایان بدیدار خداوند نائل شود.

همانگونه که گفته شد جهان ناسوت جهان ماده است  وماده خود از جهتی بصورتهای جامد مایع گاز وانرژی.واز جهتی دیگر به جماد نبات جانور وانسان وجن تقسیم میشوند

ماده ازعناصر تشکیل میگردد که تا کنون 118 عنصر شناسائی شده وکشف بشر در این زمینه ادامه دارد

روح وروان جانداران نیز متعلق بجهان ناسوت وماده است و بترتیب از درون جماد آغاز وسیر تکاملی خودرا به گیاه جانور جن وانسان طی میکند.

این بود شرح مختصری از آفرینش هستی که ما در گوشه کوچکی ازآن قرارداریم یعنی در کره زمین ازمنظومه شمسی ودرکهکشان راه شیری درمیان میلیاردها کهکشان زندگی میکنیم وچندی بعد به عالم برزخ ودرنهایت وارد جهان آخرت میشویم تا بدیدار خالق هستی برسیم.

امتیاز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6
+ نوشته شده در يکشنبه 7 دی 1393ساعت 14:04 توسط محمدعلی به ابادی | تعداد بازديد : 2126 | |

عالم ملکوت

بنام خدا

همانگونه که درآغاز کلام گفته شد هرمهندسی پیش ازهراقدامی باید نقشه راه خودرا ترسیم کند تا بتواند بادقت وبراساس برنامه پیش رود عالم ملکوت جائی است که همه نقشه ها درآن است .این عالم را عالم اظله یا سایه هانیز نامیده اند بنابراین فرشتگان مسوول آفرینش همه طرحها ونقشه ها ازپیش آماده میکند تا مرحله بعدی که وارد ساختمان خلقت شود شاید اشخاصی مانند ژول ورن وکسانیکه پیشگوئی هائی نموده اند مانند نوستروداموس ازطریق قوه خیال خود بدانجا سرزده اند وپیش بینیها وپیشگوئیهارا بیان کرده اند. در روایات از این جهان اسرار آمیز کم سخن رفته است.

 

امتیاز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6
+ نوشته شده در دوشنبه 1 دی 1393ساعت 13:48 توسط محمدعلی به ابادی | تعداد بازديد : 2066 | |

عالم جبروت

بنام خدا

مهندسان خلقت که همان فرشتگان الهی اند خودبرچهارگونه اند

1-مسوول آفرینش اولیه یاهسته اولیه(عالم ذر)

2-مسوول رشد وپرورش آفریدگان(عالم دنیا)

3-مسوول مرگ ودوران گذر(عالم برزخ)

4-مسوول رسیدگی به حسابها درروزرستاخیز(عالم آخرت)

مسوولیت هربخش ازموارد بالا بترتیب برعهده جبرائیل میکائیل عزرائیل واسرافیل است.

دراین وبلاگ ما به دوبخش اول بیشتر خواهیم پرداخت.

 

امتیاز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6
+ نوشته شده در سه شنبه 2 دی 1393ساعت 7:51 توسط محمدعلی به ابادی | تعداد بازديد : 2059 | |

عوامل لازم درآفرینش

بنام خدا

درپست قبلی دیدیم که برای ساخت یک بنا 4 عامل مورد نیاز است. صاحب کاریاکارفرما-مهندس-نقشه-مصالح

درآفرینش جهان نیز همین 4 عامل وجودارد.

یک :خداوند که صاحب کار ویاکارفرمای هستی است(عالم لاهوت)

دو:فرشتگان یا ملائکه که مهندسان خلقت اند(عالم جبروت)

سه:نقشه های آماده شده توسط مهندسان الهی(عالم ملکوت)

چهار:مصالح لازم برای هربنائی که ماده است(عالم ناسوت)

شیوه کار بدینصورت است که کارفرمای هستی فرشتگان را که خود آفریده است مسوول امور هستی قرار داده است وآنان ماموریت دارند تا براساس خواست حضرت باریتعالی موجودات عالم رابیافرینند ابتدا نقشه آنهارا ریخته وسپس با مصالح مادی آنهارا می آفرینند.

دراین پست مشخص گردید که کارفرما یا صاحب اصلی هستی ذات خداوند است وآنچه دراراده ایشان هست بوسیله کارگزاران ایشان پی گرفته میشود این روند ازآغاز آفرینش هستی تا بینهایت ادامه دارد.

 

امتیاز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6
+ نوشته شده در دوشنبه 1 دی 1393ساعت 13:49 توسط محمدعلی به ابادی | تعداد بازديد : 2016 | |

چگونگی بنای هستی؟!

بنام خدا

باسلام همه میدانیم که ساختن چیزی بسادگی نیست وراه وروش خودش رادارد ممکن است برخی کارها بعلت سادگی توسط هر انسانی انجام شود ولی بعضی از امور نیاز به تخصص دارد چرا که با سرنوشت انسان گره خورده است.رشته مهندسی برای همین منظور دردانشکاهها تدریس میگردد والبته خود این رشته کلی بخشهای گوناگون دارد وازجمله مهندسی عمران وساخت بنا که بیشتر درذهن مخاطب آشناست.برای مثال صاحب کاری قصددارد مجتمعی بسازد اوبسراغ مهندسانی ماهر میرود وپس ازگزینش لازم مهندس مربوط ابتدا نقشه مورد نظر صاحب کاررا برایش ترسیم میکند وپس ازپذیرش آنگاه نوبت تهیه مصالح وتامین کارکنان کار آنرا آغاز میکند .همین برنامه ومهندسی درآفرینش هستی وجوددارد وبنظر بنده قطعا روش یادشده با اقتباس ازروش پروردگارهستی بوده است چرا که هرچه ماداریم ازاوست ودانش ما نیز ازآن خداوند است که بودیعه درنزد ماست.اما چگونه است آن حکایت ؟درپستهای بعدی دیدارخواهیم داشت موفق باشید.

 

امتیاز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6
+ نوشته شده در دوشنبه 1 دی 1393ساعت 13:49 توسط محمدعلی به ابادی | تعداد بازديد : 2038 | |

سرآغاز

بنام آفریدگارهستی

باسلام وتبریک ورود اولین سرویس وبلاگدهی درزمینه مهندسی وآرزوی موفقیت برای مدیران محترم سایت بنده نیز خواستم بیاری خداوند درزمینه مهندسی هستی مطالبی بنویسم تا بی ارتباط با این سرویس هم نباشد امید است که مهندسان کشورعزیزمان بتوانند درساختن ایرانی آزاد ومستقل موفق باشند.ضمنا سایت یادشده درکتاب بلاگرها درج شده است.

http://behabady.persianblog.ir/

 

امتیاز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6
+ نوشته شده در دوشنبه 1 دی 1393ساعت 11:54 توسط محمدعلی به ابادی | تعداد بازديد : 2116 | |


صفحه قبل 1 صفحه بعد