آفرینش هستی

آشنائی با مهندسی خلقت

عوامل لازم درآفرینش

بنام خدا

درپست قبلی دیدیم که برای ساخت یک بنا 4 عامل مورد نیاز است. صاحب کاریاکارفرما-مهندس-نقشه-مصالح

درآفرینش جهان نیز همین 4 عامل وجودارد.

یک :خداوند که صاحب کار ویاکارفرمای هستی است(عالم لاهوت)

دو:فرشتگان یا ملائکه که مهندسان خلقت اند(عالم جبروت)

سه:نقشه های آماده شده توسط مهندسان الهی(عالم ملکوت)

چهار:مصالح لازم برای هربنائی که ماده است(عالم ناسوت)

شیوه کار بدینصورت است که کارفرمای هستی فرشتگان را که خود آفریده است مسوول امور هستی قرار داده است وآنان ماموریت دارند تا براساس خواست حضرت باریتعالی موجودات عالم رابیافرینند ابتدا نقشه آنهارا ریخته وسپس با مصالح مادی آنهارا می آفرینند.

دراین پست مشخص گردید که کارفرما یا صاحب اصلی هستی ذات خداوند است وآنچه دراراده ایشان هست بوسیله کارگزاران ایشان پی گرفته میشود این روند ازآغاز آفرینش هستی تا بینهایت ادامه دارد.

 

امتیاز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6
+ نوشته شده در دوشنبه 1 دی 1393ساعت 13:49 توسط محمدعلی به ابادی | تعداد بازديد : 2017 | |