آفرینش هستی

آشنائی با مهندسی خلقت

عالم ملکوت

بنام خدا

همانگونه که درآغاز کلام گفته شد هرمهندسی پیش ازهراقدامی باید نقشه راه خودرا ترسیم کند تا بتواند بادقت وبراساس برنامه پیش رود عالم ملکوت جائی است که همه نقشه ها درآن است .این عالم را عالم اظله یا سایه هانیز نامیده اند بنابراین فرشتگان مسوول آفرینش همه طرحها ونقشه ها ازپیش آماده میکند تا مرحله بعدی که وارد ساختمان خلقت شود شاید اشخاصی مانند ژول ورن وکسانیکه پیشگوئی هائی نموده اند مانند نوستروداموس ازطریق قوه خیال خود بدانجا سرزده اند وپیش بینیها وپیشگوئیهارا بیان کرده اند. در روایات از این جهان اسرار آمیز کم سخن رفته است.

 

امتیاز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6
+ نوشته شده در دوشنبه 1 دی 1393ساعت 13:48 توسط محمدعلی به ابادی | تعداد بازديد : 2066 | |